Αλλαγή διεύθυνσης για τεχικούς λόγους

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες

Το blog μας έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση: http://humanassetpm.wordpress.com/ για τεχνικούς λόγους.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.

Ευχαριστούμε

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s